Wednesday, September 17, 2008

Don't be Sad...

“ Wahai anak Adam, hidupmu itu tiga hari saja: Hari Kemarin yang telah berlalu, Hari Esok yang belum datang dan Hari Ini dimana anda harus bertakwa kepada Allah!”

Jika pagi tiba, jangan menunggu sore; dan jika sore tiba janganlah menunggu hingga pagi.

Jangan bersedih, sebab usia Anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan hati Anda. Oleh sebab itu, jangan habiskan usia Anda dalam kesedihan, jangan boroskan malam-malam Anda dalam kecemasan, jangan berikan menit-menit Anda untuk kegundahan, dan jangan berlebihan dalam menyia-nyiakan hidup, sebab Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan.

Setiap Kesulitan Selalu diapit Oleh Dua Kemudahan
Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesunguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyiroh: 5-6)

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat
(QS. Al-Baqarah: 214)

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
(QS. Al-A’raf: 56)

Dan, barangsiapa yang betakwa kepada Allah, niscya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya.
(QS. Ath-Thalaq: 4)

Ya Allah,
Jadikanlah Awal Hari Ini Bagiku Kebaikan
Pertengahannya Keberhasilan
Dan Akhirnya Keberuntungan

0 komentar:

Post a Comment

Daftar Pengunjung

Clip Musik Chadas..